Paralelograma laukuma formula pa malas garumu un augstumu

S = ah
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =