Regulāra sešstūra laukums: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

S = 3 saknis(3) R^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =