Regulārs daudzstūris: laukums

S = 3 saknis(3) a^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =