Regulārs daudzstūris: laukums

S = n a r / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =