Taisnstūra laukums pa diagonāles garumu

S = 1/2 d^2 sin(φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =