Taisnstūra laukums pa diagonāles garumu

$$S = \frac{1}{2}\cdot d^{2}\cdot sin(\phi)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =