Taisnstūra laukums

S = ab
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =