Trapeces laukums: viduslīnija

S = mh
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =