Trijstūra laukuma formula pa trijām malām (Hērona formula)

S =saknis(p(p-a)(p-b)(p-c))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =