Trijstūra laukuma formula pa trijām malām un apvilktās riņķa līnijas rādiuss

$$S = \frac{a\cdot b\cdot c}{4\cdot R}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =