Trijstūra laukuma formula pa trijām malām un apvilktās riņķa līnijas rādiuss

S = a b c / (4 R)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =