Trijstūra laukuma formula pa trijām malām un ievilktās riņķa līnijas rādiuss

S = p r
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =