Trijstūra laukums: mala un augstums

S = 1/2 ah
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =