Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formula

a_n = a1 + d (n - 1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =