Ģeometriskās progresijas vispārīgā locekļa formula

b_n = b1*q^(n-1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =