Ģeometriskās progresijas vispārīgā locekļa formula

$$b_{n} = b_1\cdot q^{(n-1)}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =