Locekļi aritmētiskās progresijas un vidējais aritmētiskais

a_n = (a_M1 + a_P1) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =