Locekļi ģeometriskā progresijā, un vidējais ģeometriskais

b_n = saknis(b_M1 * b_P1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =