Par bezgalīgi dilstošas ģeometriskās progresijās locekļu summa

$$S_{n} = \frac{b_1}{1-q}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =