Iztvēruma (paraugkopa) vidējais

x_v = (x1*m1+ x2*m2 + x3*m3) / n
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =