Iztvēruma (paraugkopa) vidējais

x_v = (x1+ x2 + x3) / n
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =