Paraugkopas (izlases) dispersija

s^2 = x1^2 * p1 + x2^2 * p2 + x3^2 * p3 - x_v^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =