Platums parauga

r = x_d - x_m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =