Relatīvs biežums

p_k = m_k / n
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =