Standartnovirze (vidējā kvadrātiskā novirze)

$$s = \sqrt {s^{2}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =