Standartnovirze (vidējā kvadrātiskā novirze)

s = saknis(s^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =