Kosinusa pakāpes pazeminājums

cos(a)^2 = (1 + cos(2a)) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =