Kosinuss un divkāršs leņķis (arguments)

cos(2a) = 2*cos(a)^2 - 1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =