Sinusa pakāpes pazeminājums

sin(a)^2 = (1 - cos(2a)) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =