Sīnuss un kosinuss

sin(a)^2+cos(a)^2 = 1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =