Kosinusu teorēma

c^2 = a^2 + b^2  - 2ab cos(α)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =