Pitagora teorēma

c^2 = a^2 + b^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =