Pitagora teorēma

$$c^{2} = a^{2}+b^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =