Taisnleņķa trijstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

$$R = \frac{c}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =