Teorēma par bisektrisi

m / n  = b / c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =