Trijstūra bisektrise

l = saknis(bc - mn)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =