Trijstūra mediānas garums

$$m_{a} = \frac{1}{2}\cdot \sqrt {2\cdot (b^{2}+c^{2})-a^{2}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =