Trijstūra mediānas garums

m_a = 1/2 saknis(2 (b^2 + c^2) - a^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =