Vienādmalu trīsstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

R = a saknis(3) / 3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =