Vienādmalu trīsstūris: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

$$R = \frac{a\cdot \sqrt {3}}{3}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =