Vienādmalu trīsstūris: ievilktās riņķa līnijas rādiuss

r = a saknis(3) / 6
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =