Dispersija

$$DX = (x_1^{2}\cdot p_1+x_2^{2}\cdot p_2+x3^{2}\cdot p3)-(EX)^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =