Dispersija

$$DX = (x_1-EX)^{2}\cdot p_1+(x_2-EX)^{2}\cdot p_2+(x3-EX)^{2}\cdot p3$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =