Matemātiskā cerība

EX = x1*p1 + x2*p2 + x3*p3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =