Matemātiskā cerība

$$EX = x_1\cdot p_1+x_2\cdot p_2+x3\cdot p3$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =