Nekopīgu notikumu summas varbūtība

P(A+B) =  P(A) + P(B)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =