Nekopīgu notikumu summas varbūtība

$$P(A+B) = P(A)+P(B)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =