Nosacītā varbūtība

$$P(A_{NUO_B}) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =