Nosacītā varbūtība

P(A_NUO_B) = P(AB) / P(B)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =