Standartnovirze (vidējā kvadrātiskā novirze)

σ = saknis(DX)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =