Varbūtība notikuma

$$P(A) = \frac{m}{n}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =