Kolineāri vektori

x1 / x2 = y1 / y2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =