Telpisku vertikālu vektoru skalārais reizinājums

x1*x2 + y1*y2 + z1*z2= 0
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =