Vektoru skalārais reizinājums caur koordinātas

A*B = x1*x2 + y1*y2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =