Vektoru skalārais reizinājums caur koordinātas

$$A\cdot B = x_1\cdot x_2+y_1\cdot y_2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =