Vektoru skalārais reizinājums

A*B = a*b*cos(α)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =