Vektoru skalārais reizinājums

$$A\cdot B = a\cdot b\cdot cos(\alpha)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =