Vertikālu vektoru skalārais reizinājums

x1*x2 + y1*y2 = 0
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =